8 tháng, DPR vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

(BĐT) - Trong tháng 8/2018, Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (mã: DPR) giao bán được 1.358,7 tấn mủ cao su với giá bình quân 31,8 triệu đồng/tấn, thu về 52 tỷ đồng doanh thu và gần 4,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Lũy kế 8 tháng, Công ty ước đạt 493,2 tỷ đồng doanh thu và 210,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 67,4% kế hoạch doanh thu và đạt 111% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

T.H