7.157 DN thuộc diện thanh tra thuế

(BĐT) - Năm 2019, sẽ có 7.157 doanh nghiệp thuộc diện thanh tra thuế và 79.941 doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đây là những con số đáng chú ý được nêu tại Quyết định của Tổng cục Thuế về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 cho cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế yêu cầu căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục Thuế phân công, các cục thuế giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế cụ thể đối với từng phòng thanh tra, phòng kiểm tra thuế và phê duyệt kế hoạch năm 2019 cho từng chi cục thuế.

Đáng chú ý, TP.HCM và Hà Nội là 2 địa phương được thanh tra, kiểm tra lớn nhất cả nước, lần lượt là 23.668 doanh nghiệp và 16.634 doanh nghiệp.

Bắc Kạn và Lai Châu là 2 địa phương có tổng nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nhỏ nhất với số doanh nghiệp thuộc diện thanh tra, kiểm tra lần lượt là 132 và 133 doanh nghiệp.

Trong năm 2019, ngành thuế đặt mục tiêu đảm bảo thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế.

 

Lê Hường