7 tháng, số DN đăng ký thành lập mới tăng hơn 13%

Trong tháng 7, số DN thành lập mới là 11.677 với số vốn đăng ký 94.543 tỷ đồng.Tính chung 7 tháng qua, cả nước có 72.953 DN thành lập mới với số vốn đăng ký 690.738 tỷ đồng, tăng 13,8% về số DN và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đây là những con số trong báo cáo về tình hình đăng ký DN tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017 do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh  (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố.

7 tháng, số DN đăng ký thành lập mới tăng hơn 13% - ảnh 1
Nguồn: Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 DN trong 7 tháng năm 2017 đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ DN thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: Kinh doanh bất động sản đăng ký 2.706 DN, tăng 68%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 812 DN, tăng 31%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 385 DN, tăng 31%; giáo dục và đào tạo đăng ký 1.886 DN, tăng 29%;...

Cũng trong 7 tháng qua, một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ số lao động gia nhập thị trường tăng so với cùng kỳ năm 2016, gồm: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 4.801 lao động, tăng 48%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 6.469 lao động, tăng 34%; giáo dục và đào tạo đăng ký 12.544 lao động, tăng 26%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 40.913 lao động, tăng 25%...


VGP