68 DNNN đang được xác định giá trị để cổ phần hóa

(BĐT) - Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN), tính đến hết 31/5/2017, đã cổ phần hóa 13 DN nhà nước (trong đó, riêng Bộ Quốc phòng có 10 DN) và 2 đơn vị sự nghiệp. 
Ảnh minh họa. Ảnh Internet
Ảnh minh họa. Ảnh Internet

Bên cạnh đó, đã công bố giá trị DN nhưng chưa phê duyệt phương án cổ phần hóa 39 DN; đang tiến hành xác định giá trị DN 68 DN; giải thể 1 DN nhà nước trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Đến hết 31/5, cả nước đã thực hiện bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại 21 DN với tổng giá trị theo sổ sách là 666,8 tỷ đồng, thu về 11.589 tỷ đồng. Trong số 21 DN này, có 6 DN phải thoái vốn dưới mệnh giá. Riêng trong tháng 5, cả nước thoái được theo giá trị sổ sách là 174,2 tỷ đồng, thu về 179 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN cũng cho biết, đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp của 40 địa phương, 1 bộ, 1 tập đoàn kinh tế và 4 tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.                 

Minh Thư