6 tháng, FPT Online hoàn thành 40,6% kế hoạch năm

(BĐT) - Theo BCTC quý II tự lập vừa công bố, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty CP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) đạt 132,74 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuy nhiên nhờ kiểm soát tốt chi phí hoạt động, Công ty lãi ròng 66,99 tỷ đồng tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần từ mảng kinh doanh trực tuyến đạt 240,86 tỷ đồng tăng 2,75%, doanh thu tài chính đạt 13,25 tỷ đồng tăng 18,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các khoản chi phí hoạt động trong kỳ cũng đã được tiết giảm đáng kể. Điển hình là chi phí quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm đã giảm 28,48% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty mới chỉ hoàn thành 42,25% kế hoạch doanh thu và 40,6% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối quý II, FPT Online ghi nhận tổng tài sản đạt 1.039,88 tỷ đồng, tăng 8,79% so với thời điểm đầu năm 2018. 

Ngọc Tuấn