6 tháng, Điện lực TKV đạt doanh thu 6.169 tỷ đồng

Tổng công ty Điện lực TKV cho biết, 6 tháng đầu năm nay, doanh thu sản xuất điện của Tổng công ty đạt 6.169 tỷ đồng, bằng 53,3% kế hoạch năm; sản lượng điện đạt 4,871 tỷ kWh điện, bằng 52,1% kế hoạch năm. Từ nay đến cuối năm, Tổng công ty đặt mục tiêu sản xuất 4,479 tỷ kWh điện, bằng 47,9% kế hoạch.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Để thực hiện mục tiêu này, lãnh đạo Tổng công ty cho biết sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp, đồng bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất theo yêu cầu thị trường phát điện cạnh tranh để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh do Tập đoàn giao; bảo toàn vốn.

Đặc biệt, tập trung thực hiện quản lý chặt chẽ hơn nữa công tác kỹ thuật của từng nhà máy, tăng cường rà soát, kiểm tra, thử nghiệm các thiết bị, hệ thống thiết bị theo đúng quy trình kỹ thuật để các tổ máy phát công suất cao và ổn định; tăng cường quản lý chặt chẽ nguyên nhiên liệu đầu vào của các nhà máy, nhất là nguồn than đảm bảo chất lượng theo hợp đồng.


ĐTCK