6 tháng đầu năm, Tân Tạo lãi thêm 24 tỷ đồng sau soát xét

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét nửa đầu năm do EY kiểm toán.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo báo cáo này, doanh thu thuần đạt 368 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 128 tỷ đồng, tăng lần lượt 13 tỷ đồng và 24 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Như vậy. doanh thu gấp đôi còn lợi nhuận gấp 2,9 lần cùng kỳ năm trước.

Mặc dù tăng trưởng nhưng so với kế hoạch năm, Tân Tạo chỉ mới hoàn thành 22% doanh thu và 28% lợi nhuận.


NDH