6 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai lỗ 706 tỷ đồng sau soát xét

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) ghi nhận doanh thu thuần 923 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty lỗ sau thuế 706 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Cùng kỳ, doanh nghiệp vẫn lãi 100 tỷ đồng. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh là 594 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

HAG lý giải việc thua lỗ trong 6 tháng đầu năm là do doanh thu bán hàng giảm, chi phí lãi vay vẫn còn cao, phân bổ lợi thế thương mại và chi phí vận chuyển tăng.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của HAGL là 49.144 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn là 3.930 tỷ đồng và phải thu dài hạn 6.646 tỷ đồng, lợi thế thương mại 3.017 tỷ đồng. Về nguồn vốn, công ty đang vay nợ ngắn hạn 6.263 tỷ và vay dài hạn 11.360 tỷ đồng. Công ty đang lỗ lũy kế 728 tỷ trên vốn điều lệ 9.275 tỷ đồng.

Vừa qua, công ty con của HAGL là HAGL Agrico cũng bán Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dươngvới giá trị hợp đồng là 3.054 tỷ đồng và chuyển nhượng 99,9% vốn điều lệ Công ty TNHH Đông Pênh với giá trị hợp đồng 2.869 tỷ đồng. Tổng giá trị thu về hơn 5.900 tỷ đồng.


NDH