6 cổ đông nội bộ thoái hết vốn tại Đầu tư và Xây lắp Sông đà

Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (UPCoM: SDD) Đỗ Việt Khoa đăng ký bán 798.300 cổ phiếu (5% vốn). Bà Vũ Thị Thanh Hương, vợ Ủy viên HĐQT Đỗ Việt Khoa đăng ký bán 654.800 cổ phiếu (4,1% vốn).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thành viên Ban Kiểm soát Lưu Quang Hưng đăng ký bán 332.800 cổ phiếu (2,1% vốn). Bà Ngô Thị Tuyết Nga, vợ ông Lưu Quang Hưng đăng ký bán 200.000 cổ phiếu (1,3% vốn). Lưu Xuân Huy, anh ruột ông Lưu Quang Hưng đăng ký bán 273.000 cổ phiếu (1,7% vốn). Lưu Thị Thục Anh, chi ruột ông Lưu Quang Hưng đăng ký bán 14.400 cổ phiếu (0,1% vốn).

Các giao dịch trên dự kiến thực hiện qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 9/8 đến 6/9. Sau giao dịch, các cổ đông trên không còn nắm giữ cổ phần tại công ty.

Tổng giá trị đăng ký bán gần 2,3 triệu cổ phiếu, tương đương 14,2% vốn.

Trước đó, ngày 5/7, Ông Đinh Văn Nhân – cựu Chủ tịch đã bán đi 3 triệu cổ phiếu SDD (tương ứng 18,75% vốn công ty) và không còn là cổ đông lớn. Cùng thời điểm đó, ông Vũ Hà Nam – tân Chủ tịch đã hoàn tất việc mua xong 3 triệu cổ phiếu SDD đã đăng ký trước đó, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,8% lên 23,54%, trở thành cổ đông lớn nhất tại công ty.

Từ ngày 4/6, toàn bộ hơn 16 triệu cổ phiếu SDD bị hủy niêm yết trên HNX với lý do kiểm toán từ chối cho ý kiến trên báo cáo tài chính năm 2018.

Từ ngày 14/6, công ty bị hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM (chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần) do chưa khắc phục nguyên nhân của việc kiểm toán từ chối cho ý kiến trên báo cáo tài chính nói trên.


NDH