5 tháng, PVN đạt doanh thu hơn 200 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đều vượt mức kế hoạch đề ra. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 5 tháng đạt 204,8 nghìn tỷ đồng, vượt 13,4% kế hoạch 5 tháng và bằng 47% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn 5 tháng đạt 35,6 nghìn tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 48% kế hoạch năm.

Công tác an toàn trên các công trường/nhà máy được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Trong 5 tháng đầu năm, PVN đã đưa công trình giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 7/5/2017 (sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày); có thêm một phát hiện dầu khí mới; sản xuất đạm, xăng dầu đều tăng cao so với kết hoạch đề ra.

Cũng theo PVN, đơn vị đang quyết tâm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2017 Chính phủ đã giao cho Tập đoàn.        

Trung Hiếu