5 nhà thầu trúng sơ tuyển kiểm toán Dự án phát triển bền vững Đà Nẵng

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng vừa cho biết danh sách ngắn 5 nhà thầu trúng sơ tuyển Gói thầu 4.19 Dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2 thuộc Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

5 nhà thầu nêu trên gồm: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH NEXIA STT, Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, Công ty TNHH Mazars Việt Nam.

Sau khi trúng sơ tuyển, 5 nhà thầu này sẽ tham gia đấu thầu. Nhà thầu tư vấn kiểm toán trúng thầu sẽ thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Dự án bắt đầu từ năm 2017 đến ngày 31/10/2019 (ngày kết thúc giải ngân của các khoản tín dụng 5233-VN và 6032-VN). Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 16 tháng.

Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng có tổng mức đầu tư xấp xỉ 7.883 tỷ đồng, trong đó, vốn vay của Ngân hàng Thế giới hơn 6.000 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách của TP. Đà Nẵng là 1.834 tỷ đồng.      

Lê Xuân