303 doanh nghiệp phải đăng ký và kê khai giá tại Bộ Tài chính

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa thông báo danh sách doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá tại cơ quan này. 
Ảnh minh họa: Tường Lâm
Ảnh minh họa: Tường Lâm

Theo đó, 104 doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính gồm các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, phân đạm, thuốc bảo vệ thực vật, vắc - xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, muối ăn, đường ăn, thóc, gạo tẻ thường... 199 doanh nghiệp thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính gồm các doanh nghiệp khí dầu mỏ hóa lỏng, phân đạm, thuốc bảo vệ thực vật, vắc - xin phòng bệnh cho gia súc gia cầm, xi măng, thép xây dựng, dịch vụ tại cảng biển…

Trường hợp các doanh nghiệp đang thực hiện đăng ký giá, kê khai giá các hàng hóa, dịch vụ theo thông báo này mà kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá thì phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng này với Bộ Tài chính…

Khi doanh nghiệp thuộc danh sách này thông báo này thay đổi tên, loại hình kinh doanh hoặc địa chỉ doanh nghiệp thì phải gửi thông báo về thay đổi đến Bộ Tài chính trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi; đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định.


Hoàng Oanh