2 nhà thầu quốc tế trúng thầu tư vấn Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM

(BĐT) - Thông qua tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế, Ban Quản lý đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM vừa chọn được nhà thầu cho 2 gói thầu tư vấn thuộc Dự án - giai đoạn 2, trong đó có 2 gói thầu tư vấn và 1 gói thầu xây lắp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu Gói thầu TV-09 Tư vấn cập nhật và điều chỉnh tổng thể hệ thống thoát nước TP.HCM là Liên danh Sweco Denmark A/S (SWDK - Đức) và Nihon Suido Consultants Co., Ltd. (NSC - Nhật Bản). Trong đó, SWDK là nhà thầu đứng đầu liên danh. Nhà thầu tư vấn phụ là một nhà thầu Việt Nam - Dai Nam Construction Design Consultant Trading and Services JSC.

Gói thầu có giá 4,182 triệu USD; giá trúng thầu là 1,429 triệu EUR và 55,832 tỷ đồng.

Đối với Gói thầu TV-05 Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Ban Quản lý đầu tư Dự án, nhà thầu được lựa chọn trúng thầu là Công ty AF-Consult Switzerland Ltd. (Thụy Sĩ) với giá trúng thầu 2,522 triệu USD và 19,816 tỷ đồng. Gói thầu này có giá hơn 3,68 triệu USD.

Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 524 triệu USD (khoảng hơn 11.000 tỷ đồng). Trong đó, 450 triệu USD là vốn vay của Ngân hàng Thế giới; 74 triệu USD còn lại là vốn đối ứng của Thành phố. Dự án gồm có 2 hạng mục chính là: thi công tuyến cống bao dài khoảng 8 km chuyển nước thải từ lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Quận 2 tới khu vực dự kiến xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải và thi công xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè có công suất 480.000 m3/ngày.

Trước đó, Ban Quản lý đầu tư Dự án đã chọn xong nhà thầu cho 5 gói thầu xây lắp (XL-01, XL-03, XL-04, XL-05, XL-06) và 3 gói thầu tư vấn (TV-01, TV-07, TV-08) của dự án này.

Ngọc Minh