16.000 doanh nghiệp giải thể trong 2 tháng đầu năm 2016

Báo cáo của Tổng cục Thống kê mới đây cho biết, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong hai tháng đầu năm nay đã vượt qua con số 16.000, tức cao hơn cùng kỳ 2015.