15 nhà thầu trúng thầu thuốc generic hơn 1.579 tỷ đồng

(BĐT) - Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc thuộc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 6 gói thầu mua thuốc generic năm 2019 - 2020 thuộc Danh mục Thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do BHXH Việt Nam thí điểm tổ chức thực hiện đấu thầu.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tổng giá trị trúng thầu của 6 gói thầu này là 1.579 tỷ đồng. Trong đó, Gói thầu số 1 có 37 mặt hàng trúng thầu, với tổng giá trị trúng thầu là 238,99 tỷ đồng. Tương ứng số mặt hàng và tổng giá trúng thầu tại các gói thầu lần lượt như sau: Gói thầu số 2 là 40 mặt hàng và 129,486 tỷ đồng; Gói thầu số 3 là 37 mặt hàng và 398,341 tỷ đồng; Gói thầu số 4 là 36 mặt hàng và 224,904 tỷ đồng; Gói thầu số 5 là 39 mặt hàng và 288,09 tỷ đồng; Gói thầu số 6 là 37 mặt hàng và 299,492 tỷ đồng.

Trong số 15 nhà thầu trúng thầu, 3 nhà thầu có tổng giá trị trúng thầu cao nhất là Công ty CP Pymepharco (607,817 tỷ đồng); Công ty TNHH Dược phẩm Tự Đức (319,57 tỷ đồng); Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định Bidiphar (205,282 tỷ đồng). Tiếp đó là Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường (57,858 tỷ đồng), Công ty CP Dược Hậu Giang (40,469 tỷ đồng), Công ty CP Dược Medipharco (40,083 tỷ đồng), Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 (28,294 tỷ đồng)...

Lê Xuân