12 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

AGM, HAT, PTI, VPH, TDH, ANV, SHE, VHL, VIT, NBP, AMC và MAC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

AGM, HAT, PTI, VPH, TDH, ANV, SHE, VHL, VIT, NBP, AMC và MAC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 26/7/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2019.

* Ngày 26/7/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Bia hà Nội (mã HAT-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2019.

* Ngày 26/7/2019, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/6/2019.

* Ngày 12/7/2019, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2019.

* Ngày 26/7/2019, Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2019.

* Ngày 29/08/2019, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 02/2018 với tỷ lệ 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2019.

* Ngày 15/07/2019, Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà (mã SHE-HNX) trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng tiền với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019.

* Ngày 30/08/2019, Công ty Cổ phần Viglacera hạ Long (mã VHL-HNX) thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019.

* Ngày 15/08/2019, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019.

* Ngày 25/07/2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019.

* Ngày 09/07/2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (mã AMC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019.

* Ngày 18/07/2019, Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019.


VnEconomy