10.000 tỷ đồng vay ưu đãi cho DN công nghiệp TP.HCM

(BĐT) - VietinBank vừa dành gói tín dụng 10.000 tỷ đồng để đẩy mạnh cho vay các doanh nghiệp địa bàn TP.HCM. 

Chủ đầu tư dự án thuộc danh mục các dự án lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND sẽ được áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi tại VietinBank. Đồng thời được ngân sách TP.HCM cấp bù lãi suất tối đa 100% mức lãi suất đã thanh toán cho VietinBank và tối đa 200 tỷ đồng/dự án.

Mức vốn vay sẽ được hỗ trợ lãi suất không quá 200 tỷ đồng cho 1 dự án. Đối với các dự án có yêu cầu mức hỗ trợ lãi suất trên 200 tỷ đồng hoặc thời hạn lãi suất trên 7 năm, UBND Thành phố sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.        

Hoàng Minh