10 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

DSN, SRF, SHE, REE, DPM, CX8, CCI, NNC, ASG và VC6 thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

DSN, SRF, SHE, REE, DPM, CX8, CCI, NNC, ASG và VC6 thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 8/3/2019, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 29%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/2/2019.

* Ngày 8/3/2019, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/2/2019.

* Ngày 26/3/2019, Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà (mã SHE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/2/2019.

* Ngày 5/4/2019, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/2/2019.

* Ngày 20/3/2019, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2019.

* Ngày 12/3/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (mã CX8-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 350 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2019.

* Ngày 19/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2018 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2019.

* Ngày 15/3/2019, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2019.

* Ngày 20/6/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (mã ASG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (mã VC6-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/3/2019.


VnEconomy