(BĐT) - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng san lấp tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc Anh Ngọc Hiếu. Diện tích thăm dò là 4,5 ha.

Khu vực Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc Anh Ngọc Hiếu đề nghị thăm dò vật liệu san lấp thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Trong thời gian thông báo công khai là 30 ngày kể từ ngày 19/3/2018, các tổ chức khác có quyền nộp hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản.