(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa công bố Báo cáo tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp (DN)  tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017. Theo Báo cáo, trong tháng 9, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.610 DN với số vốn đăng ký là 80.566 tỷ đồng, giảm 30,6% về số DN và giảm 38,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong tháng 9 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 11,7% so với tháng trước.
Trong tháng 9, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.610 DN với số vốn đăng ký là 80.566 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Trong tháng 9, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.610 DN với số vốn đăng ký là 80.566 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong tháng 9 là 64.022 lao động, giảm 37,0% so với tháng 8/2017.

Việc một số chỉ tiêu đăng ký DN trong tháng 9 đều giảm so với tháng 8/2017, Bộ KH&ĐT chỉ ra là do tháng 9/2017 là tháng 7 âm lịch (tháng ngâu) nên cũng ảnh hưởng tâm lý người dân, doanh nghiệp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo đà tăng của năm 2017 thì các chỉ tiêu đăng ký DN đều tăng so với cùng kỳ tháng 9/2016. Cụ thể, khảo sát về tình hình DN thành lập mới trong tháng 9 giai đoạn 2013-2017 cho thấy, số lượng DN và số vốn đăng ký DN gia nhập thị trường trong tháng 9 giai đoạn 2013 - 2017 liên tục tăng trưởng, đặc biệt số vốn đăng ký ngày càng tăng cao. Trong đó, tháng 9/2017 đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng, cao nhất so với các tháng 9 trước đây. So với tháng 8/2017, số DN quay trở lại hoạt động trong tháng 9/2017 trên cả nước là 1.946 DN, tăng 21,2%; Số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.564 DN, giảm 6,2%; số DN  tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 2.877 DN, tăng 36,4%; số DN hoàn tất thủ tục giải thể là 982 DN, giảm 14,3%.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động của cả nước là 115.067 DN, trong đó, có 93.967 DN thành lập mới và 21.100 DN quay trở lại hoạt động.

Đối với DN thành lập mới, số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 9 tháng qua là 886.453 lao động, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2016. Theo loại hình DN thì loại hình công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 27,2 tỷ đồng/DN; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên là 7,8 tỷ đồng/DN; công ty TNHH 1 thành viên là 5,6 tỷ đồng/DN; công ty hợp danh là 3,9 tỷ đồng/DN và DN tư nhân là 1,3 tỷ đồng/DN. Báo cáo cũng cho thấy, tất cả các vùng đều có số DN đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2016. Đơn cử như: Trung du và miền núi phía Bắc có 3.989 DN, tăng 29,8%; Tây Nguyên có 2.428 DN, tăng 25,5%; Đồng bằng  Sông Cửu Long có 6.758 DN, tăng 17%...