• TP. Đà Nẵng có hơn 1.600 doanh nghiệp mới trong tháng 4/2021

    07/05/2021 08:00

    (BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2021, Sở đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN) cho 1.612 DN, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 9.770 tỷ đồng, tăng 22% về số DN và tăng 41,2% về số vốn so với cùng kỳ 2020. Tỷ trọng vốn bình quân trên một DN trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 6,1 tỷ đồng.
  • Hà Nội có 5.873 doanh nghiệp mới trong quý I/2021

    31/03/2021 08:00

    (BĐT) - Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết, trong quý I/2021, Thành phố đã cấp Giấy chứng nhận cho 5.873 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với vốn đăng ký 59,8 nghìn tỷ đồng, giảm 6% về số lượng DN và giảm 15% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

chuyên đề

Kết nối đầu tư