(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 11, có 43 đợt đăng ký phát hành TPDN trong nước với tổng giá trị hơn 17.978 tỷ đồng. Kết quả có 10.625 tỷ đồng TPDN phát hành thành công.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành trong tháng 11 lần lượt đạt 5.826 tỷ đồng (kỳ hạn bình quân 4,51 năm) và 3.485 tỷ đồng (kỳ hạn bình quân 4,89 năm).

Lũy kế 11 tháng đầu năm, có 2.311 đợt đăng ký phát hành TPDN với tổng giá trị hơn 508.398 tỷ đồng và giá trị phát hành thành công đạt 348.455 tỷ đồng.