(BĐT) - Tổng kết tình hình thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2018, tính đến 30/11/2018, tổng khối lượng TPCP huy động được qua đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đạt 147 nghìn tỷ đồng, giảm 24,3% so với năm 2017. Trong đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động được 137,3 nghìn tỷ đồng, đạt 78,4% so với kế hoạch huy động điều chỉnh, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo KBNN, một trong các yếu tố làm giảm khối lượng huy động TPCP năm 2018 là do yêu cầu gắn khối lượng phát hành với nhu cầu giải ngân dự án đầu tư. Lãi suất trúng thầu trái phiếu giảm ở tất cả các kỳ hạn so với cuối năm 2017, đặc biệt giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2018, theo đó, lãi suất huy động bình quân 11 tháng đầu năm 2018 là 4,59%, giảm 1,46% so với năm 2017. Kỳ hạn phát hành bình quân năm 2018 đạt 12,04 năm, giảm 0,7 năm so với năm 2017.

Cơ cấu nhà đầu tư có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Khối công ty bảo hiểm vươn lên đứng đầu về thị phần mua, chiếm hơn 66,4% tỷ trọng trúng thầu của toàn thị trường.