Bộ Tư pháp đang giải quyết câu chuyện tréo ngoe: Đoàn luật sư TPHCM xóa tên luật sư Ngô Minh Thành thuộc Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa.
Thẻ luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp (Ảnh minh họa).

Thẻ luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp (Ảnh minh họa).

Ông Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam để thông tin xung quanh việc xóa tên luật sư Ngô Minh Thành đang gây ồn ào trong giới luật sư.

Theo đó, năm 2007, ông Ngô Minh Thành có nộp giấy đăng ký tập sự và được Đoàn luật sư TPHCM cấp giấy chứng nhận. Tháng 9/2009, Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho ông Ngô Minh Thành kèm theo “phôi” thẻ luật sư. Đoàn luật sư TPHCM cấp thẻ luật sư và ghi tên ông Thành vào danh sách luật sư của đoàn.

Đầu năm 2015, thực hiện điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc xóa tên luật sư nợ phí thành viên trên 18 tháng, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM chỉ đạo rà soát lại toàn bộ danh sách luật sư chưa đổi thẻ và nợ phí thành viên (từ năm 2015 trở về trước) đã làm thủ tục thông báo, nhắc nhở nhiều lần.

Tháng 6/2016, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM ra quyết định xóa tên 56 luật sư, trong đó có luật sư Ngô Minh Thành với lý do nợ phí thành viên nhiều năm, sau khi đã gửi thư mời và thông báo công khai nhưng không nhận được phúc đáp. Quyết định này được gửi tới Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Văn bản của ông Nguyễn Văn Trung cho rằng, vào tháng 10/2015 sau khi cấp thẻ luật sư cho ông Ngô Minh Thành (cùng với 147 tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn luật sư TPHCM được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư) nhưng ông Thành từ chối nhận thẻ luật sư và không nộp đoàn phí thì đáng lý ra Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM phải xóa tên ông Thành khỏi danh sách luật sư của đoàn. “Đây là thiếu sót của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM”- văn bản cho hay.

Hơn nữa, trước khi tiến hành thủ tục xóa tên, Văn phòng Đoàn luật sư TPHCM chỉ căn cứ địa chỉ cư trú trong hồ sơ của ông Thành mà không gửi thông báo đến địa chỉ thường trú của ông Thành, dẫn tới việc ông Thành không nhận được để điều chỉnh kịp thời trước khi ra quyết định xóa tên.

Đây cũng là thiếu sót của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM; trong khi đó, luật sư Ngô Minh Thành đã gia nhập Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa và được Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp thẻ luật sư từ tháng 8/2010.

“Rất tiếc, Liên đoàn Luật sư Việt Nam lại ra quyết định thu hồi thẻ luật sư của ông Ngô Minh Thành với lý do: Ông Ngô Minh Thành chuyển đến Đoàn luật sư TPHCM nhưng chưa làm thủ tục đổi thẻ luật sư, không nộp phí thành viên. Đáng lý ra khi phát hiện luật sư Ngô Minh Thành là thành viên Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phải có ý kiến với Bộ Tư pháp và Đoàn luật sư TPHCM về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư trước khi quyết định thu hồi thẻ luật sư”- văn bản của Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM nhận định.

Mới đây, luật sư Ngô Minh Thành đã có văn bản khiếu nại. Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh ông Thành đã gia nhập Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa từ năm 2010 và hành nghề hợp pháp đến nay.

Chính vì thế, Đoàn luật sư TPHCM đã đề nghị Bộ Tư pháp ra quyết định giải quyết khiếu nại, hủy bỏ phần quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Thành.

Căn cứ quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi thẻ luật sư đối với luật sư Ngô Minh Thành.

“Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và nhận thiếu sót trong việc cấp thẻ luật sư, quản lý danh sách luật sư dẫn đến gây phiền phức cho Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa và ảnh hưởng đến hoạt động hành nghề của luật sư Ngô Minh Thành”- văn bản của ông Nguyễn Văn Trung nêu rõ.

Sau khi nhận được văn bản, Cục Bổ trợ tư pháp đang tiến hành rà soát để báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp giải quyết sự việc tréo ngoe này.

Theo Dân trí