(BĐT) - Ngày 5/4 tới, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (mã chứng khoán: DNR - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thường niên năm 2021, cùng trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến sẽ tổ chức Đại hội vào tháng 4/2021, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong giấy mời. Địa điểm họp tại trụ sở Công ty, số 196 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Công ty dùng danh sách chốt trên để trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 10/5/2021.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 158 tỷ đồng, tăng 18,8% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 3,87 tỷ đồng, tăng 14,16%.