(BĐT) - Báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong nước của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 3 có 125 đợt đăng ký phát hành TPDN với tổng giá trị hơn 28.000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản dẫn đầu trong hoạt động phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành trong tháng qua đạt 8.087 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản dẫn đầu trong hoạt động phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành trong tháng qua đạt 8.087 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kết quả, có 109 đợt phát hành của 27 doanh nghiệp thành công, huy động được 17.093 tỷ đồng, tương đương 61% giá trị đăng ký; trong đó, trái phiếu có kỳ hạn 3 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất, với hơn 5.734 tỷ đồng giá trị phát hành. Trước đó, tỷ lệ phát hành TPDN thành công của tháng 2 là 46%, tháng 1 là 63,7%.

Doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản dẫn đầu trong hoạt động phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành trong tháng qua đạt 8.087 tỷ đồng, chiếm 47,3%. Tiếp sau là nhóm các công ty dịch vụ phát hành 4.598 tỷ đồng và ngành xây dựng với 3.120 tỷ đồng.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng giá trị TPDN đã phát hành thành công là 36.440 tỷ đồng/65.060 tỷ đồng đăng ký.