Công ty chứng khoán Công nghiệp Việt Nam còn bị xử phạt hành chính 580 triệu đồng cho hàng loạt sai phạm.
Đình chỉ hoạt động công ty chứng khoán chiếm dụng tiền khách hàng

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC). Theo đó, công ty này chịu mức phạt 580 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn 3 tháng kể từ 28/12/2017.

Mức phạt hành chính nặng nhất với ISC là 250 triệu đồng do lạm dụng, chiếm dụng tiền thuộc sở hữu của khách hàng. Công ty này đã sử dụng tiền trên tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư để đầu tư cổ phiếu GMD của Công ty cổ phần Gemadept; lập 12 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạnm ột tháng tại nhiều ngân hàng khác nhau.

ISC cũng bị xử phạt 70 triệu đồng do không thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ và 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Tỷ lệ đầu tư của ISC vào Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm và Công ty cổ phần Hóa chất vật liệu điện TP HCM lần lượt là 32,5% và 35% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của mỗi công ty, vượt quá tỷ lệ đầu tư tối đa 15% vào một tổ chức chưa niêm yết. Tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết tại thời điểm kiểm tra đạt hơn 46 tỷ đồng, vượt quá tỷ lệ đầu tư tối đa (20% vốn chủ sở hữu).

Bên cạnh đó, ISC bị phạt thêm 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo tài chính và 85 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác.

Cùng thời điểm công bố quyết định xử phạt với ISC, Ủy ban chứng khoán cũng ra quyết định phạt 85 triệu đồng với Công ty cổ phần Mirae do công bố thông tin không chính xác.

Theo Vnexpress