(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Dự án Xây dựng Trung tâm Pháp y TP.HCM, tổng mức đầu tư 194,723 tỷ đồng.
Phối cảnh dự án Xây dựng Trung tâm Pháp y TP.HCM. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phối cảnh dự án Xây dựng Trung tâm Pháp y TP.HCM. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 7 gói thầu thuộc Dự án đã được điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng. Trong đó, Gói thầu Thi công xây lắp có giá gói thầu 112,2874 tỷ đồng sẽ được điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu từ quý III/2019 thành quý IV/2019 - quý I/2020; thời gian thực hiện hợp đồng được điều chỉnh từ 18 tháng thành 12 tháng. Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị có giá gói thầu 41,8 tỷ đồng được điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu từ quý IV/2019 sang quý I/2020.