(BĐT) - Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã lập và triển khai phương án bảo đảm cung cấp điện trên toàn địa bàn Thành phố trước, trong và sau bầu cử. Đặc biệt, thời gian từ ngày 22/5 đến hết ngày 24/5/2021 tuyệt đối không thực hiện các công tác có gián đoạn cung cấp điện trên địa bàn, trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.
Các công ty điện lực kiểm tra hệ thống điện tại trụ sở cơ quan chỉ đạo và cơ quan tổ chức thực hiện công tác bầu cử, các địa điểm bầu cử

Các công ty điện lực kiểm tra hệ thống điện tại trụ sở cơ quan chỉ đạo và cơ quan tổ chức thực hiện công tác bầu cử, các địa điểm bầu cử

Theo đó, các công ty điện lực, công ty lưới điện cao thế đã lập phương án giữ điện ưu tiên cho các địa điểm phục vụ bầu cử và các khách hàng quan trọng trên địa bàn. Tổng công ty triển khai trang bị 19 máy phát điện dự phòng cho các trụ trở UBND quận, huyện và 326 máy phát điện dự phòng cho các trụ sở UBND phường, xã, thị trấn - nơi thường trực điều hành công tác chuẩn bị bỏ phiếu, kiểm phiếu, báo cáo online cập nhật kết quả liên tục về công tác bầu cử. Ngoài ra, các công ty điện lực đã chuẩn bị sẵn sàng 67 máy phát điện và vật tư dự phòng cho từng cụm, từng khu vực để nhanh chóng tái lập điện khi xảy ra sự cố; cử các cặp công nhân trực vận hành các máy phát điện này.

Song song đó, Tổng công ty và các đơn vị đã kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, các thiết bị thông tin liên lạc và máy phát điện dự phòng để bảo đảm xử lý tái lập điện trong thời gian nhanh nhất khi xảy ra gián đoạn cung cấp điện.

Các công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty chủ động liên hệ với chính quyền địa phương thành phố Thủ Đức, các quận/huyện, phường/xã, thị trấn để nắm bắt thông tin về nhu cầu, địa điểm cần bảo đảm điện phục vụ bầu cử và cung cấp số điện thoại lãnh đạo các đơn vị để sẵn sàng phối hợp trong mọi trường hợp. Phối hợp với chính quyền địa phương lập kế hoạch tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ đối với các trụ sở, địa điểm điều hành lưới điện, công trình điện (đặc biệt là các trạm biến thế 110 kV không người trực), các khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và khu vực tổ chức hoạt động chào mừng bầu cử.

Các công ty điện lực cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hệ thống điện tại các trụ sở cơ quan chỉ đạo và cơ quan tổ chức thực hiện công tác bầu cử, các địa điểm bầu cử. Qua đó, các lực lượng đã rà soát và hoàn tất công tác khắc phục những khiếm khuyết trên lưới điện có nguy cơ xảy ra mất điện cho các địa điểm phục vụ bầu cử.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã lập danh sách trực lãnh đạo từ ngày 22/5/2021 đến hết ngày 24/5/2021, bao gồm: 1 lãnh đạo Ban Tổng giám đốc và 3 lãnh đạo các ban chuyên môn. Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực tăng cường, trực tại các địa điểm phục vụ bầu cử phải chấp hành nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để đáp ứng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra, tái lập điện trong thời gian sớm nhất.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, Tổng công ty yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19.