(BĐT) - Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa ban hành nghị quyết về việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2017.
Nhà máy Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. Ảnh Internet

Nhà máy Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. Ảnh Internet

Theo đó, tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt là 20%/CP, tức là 1 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng) sẽ nhận được 2.000 đồng. Trước đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền chi trả cổ tức là ngày 18/5 và thời gian chi trả cổ tức từ ngày 30/5.

Trước đó, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017 đã thông qua tỷ lệ trả cổ tức 25% bằng tiền. Tuy nhiên, tại Đại hội đồng cổ đông mới đây, mặc dù lợi nhuận năm 2017 giảm so với năm 2016 song HĐQT đã trình tăng tỷ lệ cổ tức thêm 5% lên 30%.