#Điện chiếu sáng Thiên Minh
Việc tạm dừng Gói thầu Hệ thống chiếu sáng khu dân cư tái định cư Lộc An - Bình Sơn để giải quyết kiến nghị 3 tháng kéo theo phải điều chỉnh phương án thi công. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Gói thầu điện chiếu sáng bị kiến nghị tại Đồng Nai: Cam kết về đích đúng hạn

(BĐT) - Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai về kết quả giải quyết kiến nghị liên quan đến Gói thầu số 25 (xây dựng và thiết bị) Hệ thống chiếu sáng khu dân cư tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Dù kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn được công nhận, nhưng hệ lụy do phải xử lý kiến nghị là rất lớn.

Kết nối đầu tư