Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư 17 dự án trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong năm 2022, tỉnh Điện Biên đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 17 dự án về thủy điện, thương mại - dịch vụ, nông - lâm nghiệp, xây dựng khu dân cư với tổng số vốn đăng ký đầu tư 8.405,5 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Luỹ kế có 195 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 43.159,44 tỷ đồng, trong đó có 118 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng vốn đăng ký 12.288,08 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư