(BĐT) - Trong ngày 9/9/2020, trên phạm vi cả nước có 768 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2020.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói số 1 Thuốc generic (762 danh mục), với giá gói thầu hơn 184,318 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua thuốc và vắc xin năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 247.728.104.546 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Vật tư y tế kỹ thuật cao, với giá gói thầu hơn 140,561 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung cấp vật tư y tế - hóa chất năm 2020 - 2021 cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 223.928.986.000 đồng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 54,543 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa định kỳ đường sắt Km589+000 - Km597+000. Tổng mức đầu tư của Dự án là 67.870.983.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16 Thi công xây dựng phần bổ sung thuộc giai đoạn 2, với giá gói thầu hơn 21,452 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ nút giao với đường Hùng Vương đến Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 453.966.522.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu C1-HT-WB8-CW-02 Xử lý mối, khoan phụt thân đập, thi công, lắp đặt thiết bị cơ khí cống, với giá gói thầu hơn 15,776 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Tiểu dự án 1 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, tỉnh Hà Tĩnh (WB8). Tổng mức đầu tư của Dự án là 187.733.077.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu hơn 13,884 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm thuốc 2020 - 2021 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 88.955.864.640 đồng.