(BĐT) - Trong ngày 9/9/2021, trên phạm vi cả nước có 692 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

UBND huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 Thi công xây dựng bổ sung (đoạn từ đường vào cầu Hạ Dục đến cầu Hòa Viên), với giá gói thầu 90,102 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 419 trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 343.160.518.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (đoạn K3+775 - K6+000), với giá gói thầu hơn 74,187 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở Cồn Ngang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 238.085.631.021 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 Thi công xây dựng toàn bộ công trình (bao gồm bảo hiểm công trình), với giá gói thầu là 62,344 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua vật tư y tế năm 2021 - 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, với giá gói thầu hơn 60,791 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế năm 2021 - 2022 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh. Tổng dự toán là 60.961.411.800 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng hệ thống đường Phan Đình Phùng, với giá gói thầu là 41,267 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nguyên Tử Lực và đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt. Tổng mức đầu tư của Dự án là 58,223 tỷ đồng.