(BĐT) - Trong ngày 9/6/2020, trên phạm vi cả nước có 667 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 9 Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị và hệ thống điều khiển bảo vệ toàn trạm, với giá gói thầu là 110.621.655.776  đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới trạm 110 kV Bắc Thành Công và nhánh rẽ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 226.306.897.990 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu AFD-SPC-R-W1 Xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị (VTTB) công trình đường dây 110kV mạch 2 Đại Ninh - Phan Rí và công trình trạm 110kV Tánh Linh và đường dây đấu nối; Gói thầu AFD-SPC-R-W6 Xây dựng và lắp đặt VTTB công trình trạm 110kV Kế Sách và đường dây 110kV Phụng Hiệp - Kế Sách, công trình trạm 110kV Vĩnh Quang và đường dây đấu nối, với giá gói thầu lần lượt là 130.099.004.564 đồng và 87.985.956.600 đồng. Hai gói thầu này thuộc các công trình của dự án vốn vay AFD (tín dụng 1218-SPC). Tổng mức đầu tư của Dự án là 568.877.593.316 đồng.

Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm máy in offset 6 màu khổ lớn, với giá gói thầu là 30 tỷ đồng.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nạo vét vùng nước trước bến nhập than giai đoạn 2+3, với giá gói thầu là 24.940.154.671 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Xây lắp, chi phí hạng mục chung và dự phòng, với giá gói thầu là 55.175.524.339 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường huyện 01 (đoạn từ La Uyên đến Búng) giai đoạn 1, huyện Vũ Thư. Tổng mức đầu tư của Dự án là 69.516.916.000 đồng.