(BĐT) - Trong ngày 9/6/2021, trên phạm vi cả nước có 745 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III và IV/2021.

UBND huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL Xây dựng đường trục chính từ Đường tỉnh 741 vào Khu quy hoạch công nghiệp - thương mại - dịch vụ Becamex Bình Phước (nay là Khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú), với giá gói thầu hơn 293,799 tỷ đồng.

Công ty CP Viễn thông FPT sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 11-2021/FTEL Mua sắm thiết bị để đầu tư nâng cấp hệ thống truyền dẫn đợt 1 năm 2021, với giá gói thầu hơn 199,106 tỷ đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp thiết bị RAN 4G thuộc Dự án Triển khai MIMO 4x4 cho các trạm RAN 4G Huawei năm 2021, với giá gói thầu hơn 75,021 tỷ đồng.

Tổng công ty CP Công trình Viettel sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 06-TTH/VCC/2021 và Gói thầu 49-ĐTRR/VCC/2021 Thi công các trạm BTS, với giá gói thầu lần lượt hơn 79,336 tỷ đồng và hơn 51,919 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2021 - giai đoạn 2. Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 472,429 tỷ đồng.

Ban Quản lý công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16 Xây lắp công trình, với giá gói thầu 59,509 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng và Mù Cả, huyện Mường Tè. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.