(BĐT) - Trong ngày 9/4/2020, trên phạm vi cả nước có 569 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

UBND huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng tuyến đường nối Tỉnh lộ 354 qua Khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển và công trình trên tuyến, với giá gói thầu là 690.612.994.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối Tỉnh lộ 354 qua Khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 924.238.000.000 đồng.

Công ty CP Xi măng Tân Quang VVMI sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ khai thách và vận chuyển đá vôi từ mỏ đá vôi Tràng Đá về trạm đập đá vôi của Nhà máy Xi măng Tân Quang, với giá gói thầu là 139.011.739.166 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công nâng cấp đường Đường tỉnh 848 đoạn từ vòng xoay Khu công nghiệp C đến nút giao Đường tỉnh 849, với giá gói thầu là 71.115.803.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên có tổng mức đầu tư là 79.118.736.000 đồng.

UBND TP. Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình xây dựng), với giá gói thầu là 57.989.156.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu xen cư phía Tây đường ven biển, phường Quảng Châu, TP. Sầm Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 106.091.086.000 đồng.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 43 San lấp mặt bằng, với giá gói thầu là 59.744.912.805 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 204.490.376.000 đồng.