(BĐT) - Trong ngày 9/3/2022, trên phạm vi cả nước có 595 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II, quý III/2022.

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Hóa chất (83 mục) thuộc Dự toán Cung cấp hóa chất phục vụ nhu cầu 12 tháng năm 2022 (lần 2 năm 2022) của Bệnh viện Chợ Rẫy, với giá gói thầu hơn 50,245 tỷ đồng.

UBND huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp, mở rộng đường từ cầu bắc qua Sông Bé (kết nối thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập đến Quốc lộ 14C) và Gói thầu Nâng cấp, mở rộng đường ĐH từ xã Đa Kia qua xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập đi xã Long Bình, huyện Phú Riềng, với giá gói thầu lần lượt là 51.769.145.038 đồng và 52.378.267.833 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây lắp + thiết bị thuộc Dự án Nâng cấp đường từ thôn Khe Lặc, xã Đại Dực đi xã Húc Động, huyện Bình Liêu (từ thôn Khe Lặc đến cuối thôn Nà Cam, xã Đại Dực nối với thôn Thông Châu, xã Húc Động, huyện Bình Liêu), với giá gói thầu hơn 55,731 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình (trừ hạng mục đường dây trung thế + trạm biến áp 800KVA) thuộc Dự án Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan trực thuộc, với giá gói thầu hơn 55,586 tỷ đồng.

Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trực tiếp vật tư y tế, hóa chất lần 2 năm 2022, với giá gói thầu hơn 163,16 tỷ đồng.