(BĐT) - Trong ngày 9/11/2021, trên phạm vi cả nước có 865 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022.

UBND huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Xây lắp đoạn tuyến từ Km0 đến Km2+102,39 và cống thoát nước đoạn tuyến từ Km0 đến Km2+102,39 (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông + chi phí dự phòng) và Gói thầu số 2 Xây lắp đoạn tuyến từ Km2+102,39 đến Km3+61,31; đoạn tuyến từ Km3+61,31 đến Km5+220,63 và cống thoát nước đoạn tuyến từ Km2+102,39 đến Km3+61,31; cống thoát nước đoạn tuyến từ Km3+61,31 đến Km5+220,63 (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông + chi phí dự phòng), với giá gói thầu lần lượt là 66.322.710.000 đồng và 66.315.191.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 170 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Toàn bộ phần xây dựng tuyến đê bờ Hữu đoạn từ Km0 đến Km1+912,8 và tuyến đê bờ Tả đoạn từ Km0 đến Km3+648,64; sửa chữa cầu Trường Lưu và các công trình trên tuyến, với giá gói thầu hơn 54 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống đê sông Thiệu Hóa, huyện Phú Vang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 130 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 98,636 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Đường huyện 12A, 13, 14, 15 huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 160 tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng cầu tàu, cầu dẫn, kè bờ, phao báo hiệu luồng, nạo vét, hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công; khảo sát công bố hàng hải, với giá gói thầu hơn 122,856 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình thủy công Hải đội 401/BTL Vùng Cảnh sát biển 4. Tổng mức đầu tư của Dự án là 147 tỷ đồng.

UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 76,793 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông huyện Chư Păh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 90 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu HH2.TH.G06 Xây lắp đường dây 110kV, với giá gói thầu hơn 80,046 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Hoằng Hóa 2, tỉnh Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 151.640.560.372 đồng.