(BĐT) - Trong ngày 9/1/2020, trên phạm vi cả nước có 557 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị Khối 2, Khối 3, với giá gói thầu hơn 72,683 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khoa Kinh tế - Xã hội - Trường Đại học Tiền Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 152.145.000.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 35KB Gia cố kênh chính Bắc đoạn từ K0+359 - K1+428.3 và các nhà quản lý kênh, với giá gói thầu hơn 31,906 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.128.663.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Xây dựng công trình đoạn Km6+303,67 - Km17+248,82, với giá gói thầu là 34,924 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông về xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80.468.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 33,054 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 53.389.821.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 40,967 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường qua khu Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 53.917.023.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi tại đỉnh số 4 và đỉnh phía Đông Nam mỏ Áng Dâu, với giá gói thầu hơn 43,340 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi mỏ Áng Dâu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 43.340.660.000 đồng.