(BĐT) - Trong ngày 8/4/2020, trên phạm vi cả nước có 637 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp than cám phục vụ sản xuất, với giá gói thầu hơn 39,352 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp đá vôi phía Bắc phục vụ sản xuất năm 2020 và Gói thầu Cung cấp thạch cao thiên nhiên Oman phục vụ sản xuất năm 2020, với giá gói thầu lần lượt 34.041.216.000 đồng và 35.985.600.000 đồng.

Cục Tài vụ - Quản trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt phòng quan sát camera tại Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, với giá gói thầu hơn 14,790 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 13,047 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng xã Hiếu Liêm (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.997.353.627 đồng.

Trung tâm Y tế Quận 7 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vắc xin dịch vụ năm 2020 lần 2, với giá gói thầu hơn 12,962 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 12,920 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông các đoạn Km77+200-Km78+00, Km82+00-Km86+850, Km90+00-Km90+500, Quốc lộ 48, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.799.846.000 đồng.

Công ty Điện lực Ba Đình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Mua vật tư thiết bị điện - đầu tư xây dựng năm 2020, với giá gói thầu hơn 31,891 tỷ đồng.