(BĐT) - Trong ngày 8/11/2021, trên phạm vi cả nước có 747 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

Sở Giao thông vận tải Quảng Bình sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-05 Xây lắp đoạn từ Km0+00-Km27+123 đoạn Hà Trung - Mạch Nước (bao gồm chi phí dự phòng) và Gói thầu XL-06 Xây lắp đoạn từ Km27+123-Km48+536 đoạn Hà Trung - Mạch Nước (bao gồm chi phí dự phòng), với giá gói thầu lần lượt là 425.662.052.000 đồng và 509.293.892.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.197 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 29_2021_BRCD - Mua sắm hệ thống quản trị băng thông quốc tế và dịch vụ kèm theo và Gói thầu 30_2021_BRCD - Mua sắm hệ thống quản lý cấu hình tự động ACS và dịch vụ kèm theo, với giá gói thầu lần lượt là 70,059 tỷ đồng và 99.378.686.756 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mở rộng dung lượng mạng lõi cố định băng rộng giai đoạn 2021 - 2022. Tổng mức đầu tư của Dự án là 425.279.839.425 đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt tủ nguồn kèm accu Lithium cho các trung tâm mạng lưới, giá gói thầu hơn 42,783 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Trang bị tủ nguồn kèm accu cho các trung tâm mạng lưới. Tổng mức đầu tư Dự án là 45.082.916.463 đồng.

UBND TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông + chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 80,626 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông vè hệ thống hạ tầng khu vực trung tâm thành phố Đồng Hới. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị tối thiểu lớp 1, giá gói thầu 39 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Trang thiết bị tối thiểu lớp 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44,5 tỷ đồng.