(BĐT) - Trong ngày 8/10/2020, trên phạm vi cả nước có 643 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Tổng công ty Hạ tầng mạng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị BRAS/BNG, với giá gói thầu hơn 61,722 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng mạng VN2 BRAS/BNG năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 64.436.651.390 đồng.

Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao điều trị người bệnh (bổ sung), với giá gói thầu 356.541.829.720 đồng.

Công ty Nhiệt điện Cần Thơ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị điện - tự động dự phòng đợt 1 phục vụ sản xuất điện của Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ - Ô Môn (lần 2), với giá gói thầu 22.188.760.515 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 25,274 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2020 - 2021 cho Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30.905.882.980 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Xây lắp và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 25,772 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Mầm non Tiên Dương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 34.087.025.000 đồng.

Công ty Điện lực Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 41 2020 Trụ bê tông ly tâm các loại, với giá gói thầu hơn 26,310 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng năm 2020.