(BĐT) - Trong các ngày 8, 9 và 10/10/2021, trên phạm vi cả nước có 1.229 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022.

UBND huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 136,809 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (đoạn Phước Thành - Phước Lộc). Tổng mức đầu tư của Dự án là 152 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15 Thi công xây dựng tuyến đường, với giá gói thầu hơn 117,142 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường liên phường với đường trong Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, quận Hải An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 162.675.332.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, phòng cháy chữa cháy, với giá gói thầu hơn 95,071 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Quảng An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 129.265.797.000 đồng.

Viện Công nghệ sinh học sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Mua sắm thiết bị khoa học công nghệ, với giá gói thầu là 98,7 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lên men và Kỹ thuật cải biến sinh tổng hợp hoạt chất sinh học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, là dự án thành phần 1 thuộc Dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ sinh học. Tổng mức đầu tư của Dự án là 117 tỷ đồng.

UBND thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Hải Bình - Khu A (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình) và Gói thầu số 08 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Xuân Lâm - khu B (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình), với giá gói thầu lần lượt hơn 126,341 tỷ đồng và hơn 347,160 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 779.962.215.000 đồng.

Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 128,319 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây mới Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hòa Khánh 5000m3/ngày đêm (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 148.137.615.000 đồng.