(BĐT) - Trong các ngày 7, 8 và 9/2/2020, trên phạm vi cả nước có 627 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2020.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vải may đồng phục công sở BIDV thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 66,382 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 66.382.890.728 đồng.

Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vận chuyển tro xỉ năm 2020, Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 38,324 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 38.324.823.851 đồng.

Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu In ấn các ấn phẩm Báo giấy Báo Giáo dục và Thời đại năm 2020 thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu 16.615.387.800 đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 16.615.387.800 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ của các trường THPT công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu 21.033.000.000 đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 21.184.000.000 đồng.

UBND huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu 13.633.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Đại lộ Thiên Trường vào UBND xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.999.000.000 đồng.