(BĐT) - Trong ngày 7/7/2020, trên phạm vi cả nước có 714 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2020.

Chi nhánh Mỏ Tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công đập bãi thải quặng đuôi số 1 thuộc giai đoạn nâng cos +155 lên cos +165 và vận tải khai trường năm 2020, với giá gói thầu là 35.999.333.157 đồng.

Ban Quản lý các dự án thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Xây dựng đường vành đai phía Nam Đồng Xoài (đoạn qua phường Tân Bình), với giá gói thầu là 50.137.186.050 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công đoạn 1 - từ kênh Hiệp Thành đến kênh 2000; Gói thầu Thi công đoạn 2 - từ kênh 2000 đến Quốc lộ N2, với giá gói thầu lần lượt là 42.771.794.006 đồng và 39.597.742.293 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư đường số 3. Tổng mức đầu tư của Dự án là 138.949.517.327 đồng.

Ban Thường trực Hội đồng Sổ xố kiến thiết khu vực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu In vé xổ số kiến thiết miền Bắc 2021 - 2023, với giá gói thầu là 47.576.760.000 đồng.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung ứng các mặt hàng hóa chất lần 1 năm 2020; Gói thầu Cung ứng các mặt hàng vật tư tiêu hao lần 1 năm 2020, với giá gói thầu lần lượt là 59.054.266.426 đồng và 81.357.207.865 đồng.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 151 đoạn nối đường Quý Xa - Tằng Loỏng với Tỉnh lộ 152, với giá gói thầu là 27.381.907.000 đồng.

Bộ Tổng Tham mưu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông. Cụ thể: Gói thầu Đ37A (Km536 - Km544), với giá gói thầu là 201.511.199.000 đồng; Gói thầu Đ37B (Km544 - Km552+400), với giá gói thầu là 208.458.455.000 đồng; Gói thầu C15 (Km538+700), với giá gói thầu là 19.277.193.000 đồng; Gói thầu C16 (Km540+360), với giá gói thầu là 21.050.199.000 đồng; Gói thầu C21 (Km550+555,44), với giá gói thầu là 28.707.406.000 đồng; Gói thầu H2 (Hầm H2 - Km601+500), với giá gói thầu là 168.699.754.000 đồng; Gói thầu C20 (Km546+758,71), với giá gói thầu là 42.637.523.000 đồng.