(BĐT) - Trong ngày 7/6/2021, trên phạm vi cả nước có 824 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2021.

Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp Amoniac (NH3) lỏng, khan phục vụ sản xuất của Công ty HCM Thái Bình - MICCO 6 tháng cuối năm 2021, với giá gói thầu 690.006.920.000 đồng.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp vật tư sử dụng cho lọc máu, với giá gói thầu hơn 86,477 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 112.417.250.000 đồng.

UBND huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01 Xây dựng đường từ Đường tỉnh 741 vào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng, với giá gói thầu 105.733.448.000 đồng.

Phòng Vật tư công tác Đảng, công tác Chính trị/Tổng cục Chính trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang, thiết bị công tác Đảng, công tác Chính trị năm 2021, với giá gói thầu là 156.984.720.000 đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình toàn tuyến và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu 755,335 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng Đường 334 đoạn từ sân golf Ao Tiên đến nút giao giữa Đường 334 và đường vào Công viên phức hợp Khu kinh tế Vân Đồn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.494,055 tỷ đồng.