(BĐT) - Trong ngày 7/4/2020, trên phạm vi cả nước có 580 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý IV/2020.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 7/4

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua bổ sung thuốc Generic, với giá gói thầu hơn 105,792 tỷ đồng.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, hỗ trợ đấu thầu và giám sát thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 150,754 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.106.710.000.000 đồng.

Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 TS1 Mua sắm máy tính, máy in theo phương thức tập trung (đợt 1) năm 2020 và Gói thầu 05 TS1 Mua sắm bàn ghế học sinh theo phương thức tập trung (đợt 1) năm 2020, với giá gói thầu lần lượt là 80,107 tỷ đồng và 76,817 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (đợt 1) năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 270.429.404.000 đồng.

Ban Quản lý dự án Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây lắp, với giá gói thầu hơn 40,584 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Long Bình Tân 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 88.957.710.528 đồng.

Bệnh viện Truyền máu Huyết học (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc Generic, với giá gói thầu hơn 42,115 tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh Công binh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm nhập khẩu 11 chiếc máy xúc đào bánh lốp 0,6 m3, với giá gói thầu hơn 35 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang bị công binh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35,890 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo, Gói thầu số 02 Vật tư y tế sử dụng trong chuyên khoa và Gói thầu số 03 Vật tư y tế còn lại gồm: bông băng, gòn gạc, bơm kim tiêm, dây truyền, kim luồn, chỉ phẫu thuật và các loại vật tư thông thường khác, với giá gói thầu lần lượt là 82,450 tỷ đồng, 102,364 tỷ đồng và 81,320 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Mua vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2020 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 266.659.904.618 đồng.