(BĐT) - Trong ngày 7/12/2021, trên phạm vi cả nước có 920 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 263,745 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương năm 2021 - 2022 cho các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố. Tổng dự toán là 295.983.904.406 đồng.

UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 214,174 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 270 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 82,127 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ chứa nước Khe Tâm, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 120 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 94,176 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Trần Hưng Đạo đến Trung tâm huyện Lương Sơn (Trung tâm hành chính quy hoạch huyện Lương Sơn). Tổng mức đầu tư của Dự án là 115 tỷ đồng.

Cục Bản đồ trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu MS-02 Mua sắm thiết bị, phần mềm hệ thống quét Lidar và chụp ảnh số đa hướng, với giá gói thầu là 63 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thành lập bản đồ một số thành phố. Tổng mức đầu tư của Dự án là 65.715.723.450 đồng.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip giai đoạn 2 và Gói thầu Cung cấp dịch vụ chuyển phát trả thẻ CCCD giai đoạn 2, với giá gói thầu lần lượt là 1.393,2 tỷ đồng và 57 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự toán Sản xuất, chuyển phát trả thẻ CCCD gắn chip giai đoạn 2. Tổng dự toán là 1.515.675.600.000 đồng.