(BĐT) - Trong ngày 7/10/2020, trên phạm vi cả nước có 720 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020, quý I/2021.

Sở Y tế Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung ứng thuốc generic, với giá gói thầu hơn 2.595,666 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung ứng các mặt hàng thuốc cho các đơn vị khám chữa bệnh tỉnh Nghệ An năm 2021 - 2022. Tổng dự toán là 3.220.091.753.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 140,956 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung cấp thuốc năm 2020 - 2021 cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Tổng dự toán là 175.749.898.050 đồng.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic (gồm 1.080 danh mục thuốc), với giá gói thầu hơn 737,272 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm thuốc năm 2020 - 2021 cho các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Hải Phòng. Tổng dự toán là 877.160.620.145 đồng.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-01 Xây dựng đoạn Km0+00 - Km18+500 (bao gồm tái trồng rừng) thuộc tuyến nối Lai Châu, với giá gói thầu 422,034 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 5.339.591.049.360 đồng.

UBND huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú đến khu quy hoạch công nghiệp - thương mại - dịch vụ Becamex Bình Phước, với giá gói thầu hơn 340,368 tỷ đồng.